பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நகரங்களின் பட்டியலில் டெல்லி முதலிடம்

டெல்லி: பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நகரங்களின் பட்டியலில், டெல்லி முதலிடத்தில் உள்ளதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் கூறியுள்ளது. 2-வது இடத்தில் மும்பைக்கும், 3-வது இடத்தில் பெங்களூருவுக்கு உள்ளது. டெல்லியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் ஓராண்டில் 40 % அதிகரித்துள்ளதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

Related Stories: