வணிக பயன்பாட்டுக்காக குடியிருப்பை வாடகைக்கு எடுத்தால் ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிக்கப்படும் என ஒன்றிய அரசு விளக்கம்

டெல்லி; வணிக பயன்பாட்டுக்காக குடியிருப்பை வாடகைக்கு எடுத்தால் ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிக்கப்படும் என ஒன்றிய அரசு தெரிவித்தது. தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காக வீடு வாடகைக்கு எடுத்தால் ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிக்கப்படாது. வாடகைதாரர்களுக்கு 18% ஜி.எஸ்.டி. விதிக்கப்படும் என செய்திகள் பரவியதை அடுத்து ஒன்றிய அரசு விளக்கம் அளித்தது.

Related Stories: