மாநில திட்டக்குழுவின் 3-வது ஆய்வுக் கூட்டம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் எழிலகத்தில் தொடங்கியது...

சென்னை: சென்னையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் மாநில திட்டக்குழுவின் 3-வது ஆய்வு கூடம் தொடங்கியது. எழிலகத்தில் நடைபெற்று வரும் கூட்டத்தில் திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Related Stories: