போதை விழிப்புணர்வு வாரம் கொண்டாட அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்

சென்னை: போதை விழிப்புணர்வு வாரம் கொண்டாட அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஆகஸ்ட் 12-ம் தேதி முதல் 19-ம் தேதி வரை போதை பொருள் விழிப்புணர்வு வாரம் கொண்டாட வேண்டும். மேலும் போதைப் பொருட்ளுக்கு எதிரான உறுதி மொழியை நாளை ஏற்க வேண்டும் எனவும் பள்ளி கல்வித்துறை கூறியுள்ளது.

Related Stories: