செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் சி அணியில் அபிமன்யு புரானிக் வெற்றி

சென்னை; செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் சி அணியில் அபிமன்யு புரானிக் வெற்றி பெற்றார். ஸ்லோவோக்கியா இடையேயான போட்டியில் 45 நகர்த்தலில் அபிமன்யு  வெற்றி அடைந்தார்.

Related Stories: