தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லாறில் 14 செ.மீ. மழை பதிவு...

கோவை: தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லாறில் 14 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. வால்பாறை 12 செ.மீ, சோலையாறு 9 செ.மீ., சின்கோனா, ஓசூரில் தலா 7 செ.மீ., வேப்பந்தட்டை, அரூரில் 6 செ.மீ மழை பதிவாகி உள்ளது.

Related Stories: