தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையத்தில் 3,4 வது யூனிட்டுகளில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையத்தில் 3,4 வது யூனிட்டுகளில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம், 420 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. காற்றாலை மின் உற்பத்தி அதிகம் இருப்பதால் அனல் மின் நிலையத்தில் இரண்டு அலகுகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: