மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 49.95 புள்ளிகள் உயர்ந்து 55,455 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 49.95 புள்ளிகள் உயர்ந்து 55,455 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 21 புள்ளிகள் அதிகரித்து 16,541 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories: