ஆகாசா ஏர் விமான நிறுவனம் செயல்பாடுகளைத் தொடங்க டிஜிசிஏ அனுமதி

டெல்லி: ஆகாசா ஏர் விமான நிறுவனம் செயல்பாடுகளைத் தொடங்க டிஜிசிஏ அனுமதி அளித்துள்ளது. ஜூலை மாத இறுதியில் சேவை தொடங்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Related Stories: