மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 566 புள்ளிகள் உயர்ந்து 52,164 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 566 புள்ளிகள் உயர்ந்து 52,164 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 178 புள்ளிகள் உயர்ந்து 15,528 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

Related Stories: