தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாணவர்களுக்கான 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியானது

சென்னை; தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாணவர்களுக்கான 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியானது.www.dge.tn.gov.in, www.dge.rn.gov.in, www.tnresults.nic.inல் தேர்வு முடிவுகளை அறியலாம்.

Related Stories: