மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 116 புள்ளிகள் குறைந்து 54,777 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 258 புள்ளிகள் உயர்ந்து 55,350 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 24 புள்ளிகள் குறைந்து  16,333 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: