பாரா உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரூபினா பிரான்சிஸ், மணிஷ் நர்வால் தங்கம் வென்று அசத்தல்

பாரா உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரூபினா பிரான்சிஸ், மணிஷ் நர்வால்  தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளனர். இந்த தொடரில் இந்தியா அணி வெல்லும் 3 வது தங்கம் பதக்கம் இதுவாகும்.

Related Stories: