கார்பிவாக்ஸ் தடுப்பூசியை பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக போட்டுக் கொள்ள இந்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு மையம் ஒப்புதல்

டெல்லி: கார்பிவாக்ஸ் தடுப்பூசியை பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக போட்டுக் கொள்ள இந்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு மையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு என 2 தடுப்பூசிகளும் செலுத்திக் கொண்டவர்கள் கார்பிவாக்ஸ் தடுப்பூசியை போட்டுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: