இந்தியாவின் எல்லா மொழிகளும் நாட்டின் தேசிய மொழி தான்: ஒன்றிய அமைச்சர் பேச்சு

சூரத்: இந்தியாவின் எல்லா மொழிகளும் நாட்டின் தேசிய மொழி தான் என தேசிய கல்வி கொள்கை மாநாட்டில் ஒன்றிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார். எந்த மொழியும் இந்தி ஆங்கிலத்துக்கு குறைந்ததல்ல . இது தான் தேசிய கல்வி கொள்கையின் முக்கிய நோக்கம் எனவும் கூறினார்.

Related Stories: