இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மொழிகளும் தேசிய மொழிதான் : ஒன்றிய அமைச்சர்

குஜராத் : இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மொழிகளும் தேசிய மொழிதான் என்று குஜராத்தில் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பேசினார். இந்தி, ஆங்கிலத்தை விட எந்த மொழியும் குறைந்தது இல்லை என்றும் இதையே தேசிய கல்வி கொள்கை வலியுறுத்துகிறது என்றும் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Stories: