மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 436 புள்ளிகள் உயர்ந்து நிறைவு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 436 புள்ளிகள் உயர்ந்து 55,818 புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 105 புள்ளிகள் உயர்ந்து 16,628 புள்ளிகளில் வணிகமாகி நிறைவு பெற்றது.

Related Stories: