மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 177 புள்ளிகள் உயர்ந்து வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 177 புள்ளிகள் உயர்ந்து 55,558 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 44 புள்ளிகள் உயர்ந்து 16,567 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது.

Related Stories: