பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் சுனில் ஜாக்கர் ராஜினாமா

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் சுனில் ஜாக்கர் கட்சியிலிருந்து ராஜினாமா செய்தார். நவஜோத் சித்துவை தலைவராக்க பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து சுனில் ஜாக்கர் விலக்கப்பட்டவர். பஞ்சாப் பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வி அடைந்ததால் தலைவர் பதவியை சித்து ராஜினாமா செய்திருந்தார். 

Related Stories: