சுகன்யான்- இஸ்ரோவின் பூஸ்டர் ராக்கெட் சோதனை வெற்றி

இஸ்ரோ: மனிதனை விண்ணுக்கு அனுப்பும் இஸ்ரோவின் சுகன்யான் திட்டத்துக்கான ராக்கெட் பூஸ்டர் வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தப்பட்டது.ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதிஷ் தவான் ராக்கெட் ஏவு தளத்தில் இருந்து ராக்கெட் பூஸ்டர் சோதனை  நடத்தப்பட்டது. ஜிஎஸ்எல்வி எம்.கே.3 ரக ராக்கெட்டில் பொருத்துவதற்கான ஹெச்.எஸ்.200 ராக்கெட் பூஸ்டர் வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது.

Related Stories: