சரிந்து வரும் பங்குச்சந்தை: மும்பை பங்குச்சந்தையின் குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,314 புள்ளிகள் சரிந்து 52,773 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தையின் குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,314 புள்ளிகள் சரிந்து 52,773 புள்ளிகளில் வணிகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தையின் குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 396 புள்ளிகள் குறைந்து 15,770 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது.

Related Stories: