தேசிய பங்குச் சந்தை முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி சித்ரா ராமகிருஷ்ணா ஜாமின் மனு தள்ளுபடி..!!

டெல்லி: தேசிய பங்குச் சந்தை முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி சித்ரா ராமகிருஷ்ணா ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. தேசிய பங்குச் சந்தையின் முன்னாள் தலைமை செயலாக்க அதிகாரி ஆனந்த் சுப்பிரமணியனின் ஜாமின் மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்டது.

Related Stories: