மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 517 புள்ளிகள் குறைந்து 53,847 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 517 புள்ளிகள் குறைந்து 53,847 புள்ளிகளில் வணிகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தையின் நிஃடி குறியீட்டு எண் 127 புள்ளிகள் சரிந்து 16,113 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது.

Related Stories: