டெல்லி ஷாகீன்பாக்கில் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தம்

டெல்லி: டெல்லி ஷாகீன்பாக்கில் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. போலீசார் குவிக்கப்பட்டு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி மீண்டும் தொடங்கிய நிலையில் நிறுத்தியுள்ளனர்.

Related Stories: