மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 898 புள்ளிகள் குறைந்து 54,804 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 898 புள்ளிகள் குறைந்து 54,804 புள்ளிகளில் வணிகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தையின் நிஃடி குறியீட்டு எண் 266 புள்ளிகள் சரிந்து 16,416 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது.

Related Stories: