மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 9 புள்ளிகள் குறைந்து 56,966 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் 9 புள்ளிகள் குறைந்து 56,966 புள்ளிகளில் வணிகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தையின் நிஃடி குறியீட்டு எண் 5 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,074 ஆகவும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது.

Related Stories: