மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 405 புள்ளிகள் சரிந்து 56,655 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 405 புள்ளிகள் சரிந்து 56,655 புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 132 புள்ளிகள் சரிந்து 16,969 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories: