மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 879 புள்ளிகள் அதிகரித்து 57,698 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 879 புள்ளிகள் அதிகரித்து 57,698 புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 257 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,295 புள்ளிகளாக உள்ளது.

Related Stories: