மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 349 புள்ளிகள் சரிந்து 57,007 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 349 புள்ளிகள் சரிந்து 57,007 புள்ளிகளுடன் வணிகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 126 புள்ளிகள் குறைந்து 17,073 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: