மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 391 புள்ளிகள் சரிந்து 56,805 புள்ளிகளுடன் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 391 புள்ளிகள் சரிந்து 56,805  புள்ளிகளுடன் வணிகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 139 புள்ளிகள் சரிந்து 17,032 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: