இளநிலை மருத்துவ கலந்தாய்வில் அரசு ஒதுக்கீடு இடங்களில் முதல் 10 இடங்களை பெற்றவர்களில் 9 பேர் சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள்

சென்னை: இளநிலை மருத்துவ கலந்தாய்வில் அரசு ஒதுக்கீடு இடங்களில் முதல் 10 இடங்களை பெற்றவர்களில் 9 பேர் சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள். 10 இடம் பெற்றவர் மட்டுமே மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்தவர்.

Related Stories: