மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் மீண்டும் 60,000-ஐ தாண்டியது

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 347புள்ளிகள் அதிகரித்து 60,097 புள்ளிகள் வணிகமாகியது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண்  நிஃப்டி 98 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,911 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியது. 

Related Stories: