தற்கொலை இயந்திரத்துக்கு அனுமதி வழங்கியது சுவிட்சர்லாந்து

பெர்ன்: கருணைக் கொலைக்கு பயன்படுத்தப்படும் sarco suicide pod  என்ற இயந்திரத்திற்கு சுவிட்சர்லாந்து அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. இந்த இயந்திரத்தின் மூலம் எந்தவித வலியும், வேதனையும் இல்லாமல் உயிரை பிரித்துவிட முடியும் என கூறப்படுகிறது.

Related Stories: