சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.768 குறைவு: சவரன் ரூ.36,136-க்கு விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.768 குறைந்து சவரன் ரூ.36,136-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆபரணத் தங்கம் கிராமிற்கு ரூ.96 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 4,517-க்கு விற்பணை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் சில்லறை வர்த்தகத்தில் ஒரு கிராம் வெள்ளிரூ.2.10 குறைந்து  ரூ. 68.80-க்கு விற்கப்படுகிறது.

Related Stories:

More