சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.48 உயர்வு: சவரன் ரூ.37,072-க்கு விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.48 உயர்ந்து சவரன் ரூ.37,072-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.4,634-க்கும் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.37,072-க்கும் விற்பனையாகிறது. சென்னையில் சில்லறை வர்க்கத்தில் வெள்ளியின் விலை ரூ.71.40-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Related Stories:

More