மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 314 புள்ளிகள் சரிந்தது

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 314 புள்ளிகள் சரிந்து 60,008 புள்ளிகளானது. சென்செக்ஸ் பட்டியலில் உள்ள 30 நிறுவனங்களில் 20 பங்குகள் விலை குறைந்தும் 10 பங்குகள் விலை உயர்ந்தும் வர்த்தகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 100 புள்ளிகள் குறைந்து 17,899 புள்ளிகளில் வர்த்தக்காகியுள்ளது.

Related Stories: