மும்பை ஆர்தர் சாலை சிறையில் உள்ள மகன் ஆர்யன் கானை சந்தித்தார் நடிகர் ஷாருக்கான்

மும்பை: மும்பை ஆர்தர் சாலை சிறையில் உள்ள மகன் ஆர்யன் கானை நடிகர் ஷாருக்கான் சந்தித்தார். ஆர்யன் கானுக்கு தொடர்ந்து ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஷாருக்கான் சந்தித்தார்.

Related Stories: