மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் 533 புள்ளிகள் சரிந்து 61,183 புள்ளிகளில் வணிகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் 533 புள்ளிகள் உயர்ந்து 61,183 புள்ளிகளில் வணிகமாகியுள்ளது. தேசிய பங்குச் சந்தை நிஃப்டி 189 புள்ளிகள் உயர்ந்து 18,229 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

Related Stories:

More
>