கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி விவகாரத்தில் இந்தியாவிடம் பணிந்தது பிரிட்டன்

லண்டன்: கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி விவகாரத்தில் இந்தியாவிடம் பணிந்தது பிரிட்டன். இந்தியர்களை 10 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தும் கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories:

More
>