காஞ்சி, செங்கை மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு விவரம்

சென்னை: தமிழகத்தில் நிர்வாக வசதிக்காக புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இதற்காக, மாநில தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியது. இந்நிலையில், 9 மாவட்டங்களுக்கான கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர், பஞ்சாயத்து யூனியன் தலைவர், மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகிய பதவிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு அரசாணையை நேற்று தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் உள்ள பஞ்சாய்த்து யூனியனில் உள்ள பகுதிகளில் எந்தெந்த பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று விவரம் பின்வருமாறு:

காஞ்சிபுரம் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - ஆரப்பாக்கம்.  பட்டியலின பெண்கள் - கம்பர் ராஜபுரம், கீழ்பெருமாநல்லூர், கூரம், மேல்கதிர்பூர், ஒழக்கோல்பட்டு, புஞ்சரசந்தாங்கல், வளத்தோட்டம்.

பட்டியலின பொது - டமால், அய்யங்கார்குளம், காலகட்டூர், முட்டவாக்கம், பெரும்பாக்கம், சிறுகாவேரிப்பாக்கம்.

பொது பெண்கள் - ஆரியபெரும்பாக்கம், அவலூர், காலூர், கவந்தண்டலம், கிளம்பி, கீழ்கதிர்பூர், கோலிவாக்கம், கோனேரிகுப்பம், மேலொட்டிவாக்கம், முத்தவேடு, திருப்பருதிக்குன்றம், திருப்புகுழி, விப்பேடு.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* குன்றத்தூர் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பட்டியலின பெண்கள் - அய்யப்பன்தாங்கல், எருமையூர், எழுச்சூர், காவனூர், சேத்துப்பட்டு, சோமமங்கலம், வட்டம்பாக்கம்.

பட்டியலின பொது - கரசங்கால், கோவூர், மாடம்பாக்கம், தாராப்பாக்கம், வைப்பூர், வளையகரணை.

பொது பெண்கள் - கெருகம்பாக்கம், இரந்தாங்கட்டளை, கோலப்பாக்கம், கோலாச்சேரி, கொழுமணிவாக்கம், மலையம்பாக்கம், மவுலிவாக்கம், நாட்டரசம்பட்டு, பரணிபுதூர், பழந்தண்டலம், பெரியபாணிச்சேரி, சாலமங்கலம், சிக்கராயபுரம், வடக்குப்பட்டு.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* ஸ்ரீபெரும்புதூர் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - கொளத்தூர். பட்டியலின பெண்கள் - இரையூர், குண்டுபெரும்பேடு, மதுரமங்கலம், மகான்யம், மேட்டுப்பாளையம், மேவலர்குப்பம், மொளச்சூர், பெரிஞ்சம்பாக்கம், சிங்கிலிபாடி, சிறுமங்காடு, வேங்காடு.

பட்டியலின பொது - செல்லம்பட்டிடை, குணகரம்பாக்கம், கீரநல்லூர், கோட்டூர், மண்ணூர், மேல்மதுரமங்கலம், பாப்பன்குழி, பிளைப்பாக்கம், சாந்தவேலூர், திருமங்கலம்.

பொது பெண்கள் - அக்கமாபுரம், ஏகனாபுரம், கந்தூர், கன்னத்தங்கல், கட்ரம்பாக்கம், கிலோய், குன்னம், பெண்ணலூர், போடாவூர், போந்தூர், ராமனுஜபுரம், செங்காடு, சோகண்டி, தத்தனூர், துளசபுரம், வடமங்கலம், வல்லம்.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* உத்திரமேரூர் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - தளவரம்பூண்டி. பட்டியலின பெண்கள் - அலிசூர், அத்தியூர்மெல்துளி, சின்னாளம்பாடி, அனுமந்தண்டலம், கட்டியம்பந்தல், கவம்பைர், கவிதண்டலம், மணம்பதி, மருதம், மேல்பாக்கம், மெனலூர், புள்ளம்பாக்கம், சிலம்பாக்கம்.

பட்டியலின பொது - அண்ணாதர், இளநகர், கரணை, கரியமங்கலம், மதுர், மலையன்குளம், மணம்பதி கண்டிகை, ஒட்டந்தாங்கல், ஒரக்கட்டுப்பேட்டை, பெரும்கோழி, சிதனகாவூர், தோட்டனாவல், திருப்புலிவனம், விசூர்.

பொது பெண்கள் - அகரமுட்லி, ஆனாம்பாக்கம், இடையம்புதூர், கடலமங்கலம், காளியம்பூண்டி, காளியப்பேட்டை, கம்மலம்பூண்டி, காவனூர்புதுச்சேரி, குருமஞ்சேரி, நெய்யடிவாக்கம், ஒழுகரை, பென்னல்லூர், புலியூர், ரெட்டமங்கலம், சத்தாஞ்சேரி, சிறுமாயிலூர், சிறுபிநாயூர், தண்டரை, தினையம்பூண்டி, திருமுக்கூடல், திருவனைகோயில்.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* வாலாஜாபாத் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - புளியம்பாக்கம்.

பட்டியலின பெண்கள் - அய்யம்பேட்டை, காரை, கட்டவாக்கம், கித்திரிப்பேட்டை, கொட்டவாக்கம், குதிரம்பாக்கம், நாய்க்கன்பேட்டை, சிறுவாக்கம், திம்மராஜம்பேட்டை, வாரணவாசி, வெளியூர்.

பட்டியலின பொது - ஆலப்பாக்கம், ஏகனாம்பேட்டை, மருதம், முத்தியால்பேட்டை, பரந்தூர், பூரிசை, புத்தகரம், திம்மையன்பேட்டை, திருவேங்கரணை, வில்லிவலம்.

பொது பெண்கள் - 139. தாண்டலம், அரியம்நாக்கம், ஆட்டுபுத்தூர், இஞ்சம்பாக்கம், கலியனூர், கரூர், குன்னவாக்கம், மேல்போதாவூர், புதுப்பாக்கம், புல்லலூர், சின்னிவாக்கம், சிறுவள்ளூர், தென்னேரி, தோடூர், தொள்ளாழி, உள்ளவூர், ஊத்துக்காடு, ஊவேரி, வையாவூர், வெண்பாக்கம்.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* அச்சிறுப்பாக்கம் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - தின்னலூர்.

பழங்குடி பொது - வெள்ளப்புத்தூர்.

பட்டியலின  பெண்கள் - அத்திவாக்கம், பாபுராயன்பேட்டை, எலப்பாக்கம், கரிக்கிளி,  கிளியநகர், எல்.எந்தத்தூர், மதுர், ஒரத்தி, பள்ளிப்பேட்டை, போரகள், வேலமூர்.

பட்டியலின பொது - கூடலூர், கடமலிபுத்தூர், காட்டுகூடலூர், கோழியாளம், மொரப்பாக்கம்,  பெரும்பாக்கம், சிறுபெர்பாண்டி, தொழுபேடு, திருமுக்காடு, வேடந்தாங்கல், வெளியம்பாக்கம், விளங்காடு.

பொது பெண்கள் - அகிலி, ஆனைகுன்னம், களத்தூர், கரசங்கல், கீழத்துவாக்கம், மாத்தூர், மொகல்வேதி, முருங்கை, நெடுங்கல், ஒரத்தூர், பாதிரி, பாப்பநல்லூர், பொற்பரங்கரை, சிறுதாமூர், சிறுநாகலூர், தண்டரைபுதுச்சேரி, வடமணிப்பாக்கம், அனாதமங்கலம்.மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* சித்தாமூர் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - தண்டலம்.

பட்டியலின  பெண்கள் - 23. கொளத்தூர், 57.கொளத்தூர், சித்தாமூர், இந்தலூர், இரும்பிலி, பருக்கல், போந்தூர், பூங்குணம், போரூர், புளியணி, விளங்காடு.

பட்டியலின பொது - அகரம், அமண்டன்காரணை, அம்மானம்பாக்கம், சின்னக்காயப்பாக்கம், சிதர்காடு, கடுகளூர், கல்பட்டு, பெரியகலகடை, பொறையூர், புத்திரன்கோட்டை, சிறுநகர்.

பொது பெண்கள் - அறப்பேடு, முகுந்தகிரி, மழுவங்கரணை, மாம்பாக்கம், நெற்குணம், நுகும்பல், பேரம்பாக்கம், பெருகரணை, சிறுமாயிலூர், வேடல். மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* காட்டாங்கொளத்தூர் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - கால்வாய்.

பட்டியலின  பெண்கள் - ஆலப்பாக்கம், காயரம்பேடு, திருவடிசூலம், வண்டலூர்.

பட்டியலின பொது - செட்டிப்புண்ணியம், கொண்டமங்கலம், நல்லம்பாக்கம், பெரியபுத்தேரி, ஊரப்பாக்கம், வீராபுரம்.

பொது பெண்கள் - அஞ்சூர், குருவன்மேடு, கீரப்பாக்கம், கொளத்தூர், குமுளி, மண்ணிவாக்கம், மேலமையூர், நெடுங்குன்றம், பழூர், பழவேலி, பெருமட்டுநல்லூர், புலிப்பாக்கம், சிங்கபெருமாள் கோவில், வேங்கடமங்கலம். மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* லத்தூர் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பட்டியலின  பெண்கள் - அம்மனூர், லத்தூர், நீலமங்கலம், நெல்வாய், பச்சம்பாக்கம், பரமன்கேணி, பவுஞ்சூர், சிறுவங்குணம், தொண்டமநல்லூர்.

பட்டியலின பொது - அடைக்கலச்சேரி, கடுகுப்பட்டு, கெளச்சேரி, கொடூர், பெரியவெளி காடு, பெரும்பாக்கம், செக்கினம்குப்பம், செம்பூர், தட்டம்பட்டு, வடக்குவயலூர்.

பொது பெண்கள் - ஆனைகட், செய்யூர், இரண்யசித்தி, கடலூர், கல்குளம், கானத்தூர், நெடுமரம், நெற்குணப்பட்டு, பரமேஸ்வரமங்கலம், தண்டரை, தென்பட்டினம்.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* மதுராந்தகம் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - புதுப்பட்டு

பட்டியலின பெண்கள் - புக்கத்துரை, இரும்பேடு, ஜானகிபுரம் (சானூர்), கருநகராச்சேரி, கீழகண்டை, கினார், மாமண்டூர், நல்லமூர், நல்லூர், நெசப்பாக்கம், பழமத்தூர், தொன்று, வைரூர், ஜமீன் புதூர், ஜமீன் எண்டத்தூர்.

பட்டியலின பொது - அரையம்பாக்கம், அருங்குணம்,149.புதூர், காட்டுதேவர், லட்சுமிநாராயணபுரம், முன்னுதிக்குப்பம், முருக்கம்பாக்கம், நீர்பெயர், நேத்ரப்பாக்கம், பெருவெளி, புளியரணங்கோட்டை, சரவம்பாக்கம், சித்தாண்டி, வையாவூர், வேட்டூர்.

பொது பெண்கள் - அரியனூர், சின்னவெண்மணி, கென்டரச்சேரி, கல்லபிரான்புரம், காவத்தூர், கீழவலம், நெல்வோய், நேத்தப்பாக்கம், படாளம், பெரியவெண்மணி, சிலாவட்டம், வீரணகுணம், வில்வராயநல்லூர்.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* புனித தோமையர் மலை பஞ்சாயத்து யூனியன்: பட்டியலின பெண்கள் - முடிச்சூர்.

பட்டியலின பொது - மதுராப்பாக்கம்.

பொது பெண்கள் - கவுல் பஜார், கோவிலம்பாக்கம், மேடவாக்கம், ஒட்டியம்பாக்கம், பெரும்பாக்கம், திரிசூலம், திருவஞ்சேரி.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* திருப்போரூர் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - சிறுச்சேரி.

பட்டியலின பெண்கள் -  ஹனுமந்தபுரம், கண்ணத்தூர் ரெட்டி குப்பம், கீழூர், கொளத்தூர், கோவளம், குன்னப்பட்டு, நெம்மேலி, தண்டரை, திருநிலை.

பட்டியலின பொது - ஆமூர், அருங்குன்றம், கயார், மைலை, மனமதி, ஒரகடம், பையனூர், சிறுதவூர், தையூர்.

பொது பெண்கள் - கேளம்பாக்கம், கொட்டமேடு, மடையத்தூர், மேலையூர், மேலக்கோட்டையூர், முத்துக்காடு, படூர், பட்டிப்புலம், பெரியவிப்பேடு, பெருந்தண்டலம், சிறுகுன்றம், சோனலூர், திருவிடந்தை, வெளிச்சை, வெண்பேடு. மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

* திருக்கழுக்குன்றம் பஞ்சாயத்து யூனியன்: பழங்குடி பெண்கள் - சூரடிமங்கலம்.

பட்டியலின பெண்கள் - கோதிமங்கலம், மாம்பாக்கம், நரப்பாக்கம், நெம்மேலி, பி.வி.களத்தூர், புதுப்பட்டினம், திருமணி, வாசுவசமுத்திரம்.

பட்டியலின பொது - அமைந்தகரை, அம்மானம்பாக்கம், குன்னத்தூர், முள்ளிக்கொளத்தூர், நெய்க்குப்பி, ஒதிவாக்கம், பெரியக்காட்டுப்பாக்கம், பொன்பதிருகூடம், தத்தலூர்.

பொது பெண்கள் - அயப்பாக்கம், ஈச்சங்கரை, எச்சூர், எடையூர், கடம்பாடி, குளிபந்தண்டலம், லத்தூர், நல்லூர், நெரும்பூர், பட்டிக்காடு, சதுரங்கப்பட்டினம், சலூர், வல்லிபுரம், வெங்கப்பாக்கம், விட்டிலாபுரம், வாயலூர். மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிகள் அனைத்து பொதுப்பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories:

More
>