திருவள்ளூர் மாவட்டம் வல்லூர் அனல்மின் நிலையத்தில் கொதிக்கலன் கசிவால் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டம் வல்லூர் அனல்மின் நிலையத்தில் கொதிக்கலன் கசிவால் 500 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 3-வடு அழகில் கொதிகலன் குழாயில் ஏற்பட்ட கசிவு காரணமாக மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Related Stories:

>