பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் துடுப்பு படகுப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ப்ராச்சி அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம் !

டோக்கியோ: பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் துடுப்பு படகுப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ப்ராச்சி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார். மேலும், துடுப்பு படகு மகளிர் ஒற்றையர் 200மீ பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை ப்ராச்சி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

Related Stories:

>