டோக்கியோ பாரா ஒலிம்பிக்ஸ்: ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கம் வென்று அபாரம்

டோக்கியோ பாரா ஒலிம்பிக்ஸ்: ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கம் வென்றனர். இந்தியாவின் தேலேந்திரா வெள்ளிப் பதக்கமும், சுந்தர் சிங் குர்ஜார் வெண்கலப் பதக்கத்தை கைப்பினர். ஈட்டி எறிதல் எஃப்-46 பிரிவில் இந்தியா வீரர்கள் 2 பதக்கத்தை வென்றனர்.

Related Stories:

More
>