புதிய வாகன பதிவில் BH(Bharat series)என துவங்கும் பதிவெண்ணை அறிமுகம் செய்தது ஒன்றிய அரசு

டெல்லி: புதிய வாகன பதிவில் BH(Bharat series)என துவங்கும் பதிவெண்ணை ஒன்றிய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. உரிமையாளர் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் மாறும் போது மீண்டும் பதிவு செய்வதை தவிக்க BH பதிவெண் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Related Stories:

>