ஆப்கானிஸ்தான் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நிதியுதவி அனைத்தையும் நிறுத்தியது உலக வங்கி

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நிதியுதவி அனைத்தையும் உலக வங்கி நிறுத்தியது. ஏற்கனவே, சர்வதேச நாணய நிதியமும் தனது நிதியுதவியை நிறுத்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டது

Related Stories:

>