டோக்யோ ஒலிம்பிக்ஸ்: மல்யுத்தம் 62 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை சோனம் மாலிக் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் தோல்வி

டோக்யோ ஒலிம்பிக்ஸ்: மல்யுத்தம் 62 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை சோனம் மாலிக் தோல்வியடைந்துள்ளார். காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை சோனம் மாலிக்கை வீழ்த்தி மங்கோலியாவின் போலோர்டுயா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

Related Stories: