சென்னை மெட்ரோ ரயில்கள் ஜூலை 12 முதல் காலை 5.30 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இயக்கம்

சென்னை: சென்னை மெட்ரோ ரயில்கள் ஜூலை 12 முதல் காலை 5.30 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நெரிசல் மிகு நேரங்களில் காலை 8 மணி முதல் 11 வரையும், மாலை 5 மணி முதல் 8 மணி வரையும் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories:

>