மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 401 புள்ளிகள் சரிந்து 49,101 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 401 புள்ளிகள் சரிந்து 49,101 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. சென்செக்ஸ் பட்டியலில் உள்ள 30 நிறுவனங்களில் 24-ன் பங்கு விலைகள் குறைந்து வர்த்தகமாகி வருகின்றன. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 107 புள்ளிகள் சரிந்து 14,836 புள்ளிகளாக உள்ளது.

Related Stories:

>