இந்தியப் பங்குச் சந்தை ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 140 புள்ளிகள் உயர்ந்து 49,341 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் தொடங்கியது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு ஏன் நிஃப்டி 39 புள்ளிகள் உயர்ந்து 14,723 புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் தொடங்கியது.

Related Stories:

>