மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 839 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 839 புள்ளிகள் உயர்ந்து 49,848 புள்ளிகளில் வார்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 245 புள்ளிகள் உயர்ந்து 14,756 புள்ளிகளாக உள்ளது.

Related Stories:

>